Sign in to HEBI


Only for foundation members


Forgot password?


Disclaimer

All information published on this website, has been placed for general information purposes and may not be interpreted as a commercial offer. By the developing of this website the largest carefulness has been taken to aspects of design, content and medical information. The HEBI Foundation excludes every liability for all on this website provided information and every use of this information. From this information, no right can be derived. Changes, technical inaccuracies or typographical errors cannot be excluded.

Nothing from this website may be reproduced and/or made public by means of print, photocopy, fax, overtype, electronic publishing or otherwise, without the permission of the HEBI Foundation.

© HEBI Foundation, all rights reserved.

 

Disclaimer voor info@hebi-incubator.org
Stichting HEBI, Hemel Baby Incubator (Kamer van Koophandel: 24403418), hierna te noemen HEBI Foundation, verleent u hierbij toegang tot info@hebi-incubator.org en nodigt u uit het aangebodene af te nemen.

 

HEBI Foundation behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid
HEBI Foundation spant zich in om de inhoud van info@hebi-incubator.org zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

 

De op info@hebi-incubator.org aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van HEBI Foundation.

 

In het bijzonder zijn alle prijzen op info@hebi-incubator.org onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

 

Voor op info@hebi-incubator.org opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan HEBI Foundation nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij HEBI Foundation.

 

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van HEBI Foundation, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd

 

 

 


Hebi news

More news

ANBI
Sinds 1 januari 2017 heeft de HEBI Foundation de ANBI status. Dit is van belang voor onze sponsors. Zij kunnen nu een donatie aan de HEBI Foundation aftrekken van de inkomstenbelasting.
Read more