Sign in to HEBI


Only for foundation members


Forgot password?


Annual reports (dutch)

  

        

De stichting HEBI, Hemel Baby Incubator heeft het volgende fiscale nummer: NL8173.73.445.B01.
Alle medewerkers, leden van het bestuur alsmede de leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd.
Dit houdt ook in dat onkostenvergoedingen, van welke aard dan ook, met hoge uitzondering worden toegekend.


Hebi news

More news

ANBI
Sinds 1 januari 2017 heeft de HEBI Foundation de ANBI status. Dit is van belang voor onze sponsors. Zij kunnen nu een donatie aan de HEBI Foundation aftrekken van de inkomstenbelasting.
Read more