Sign in to HEBI


Only for foundation members


Forgot password?


ANBI

Algemene informatie
De HEBI Foundation is ingeschreven als Stichting Hebi, Hemel Baby Incubator, in de Kamer van Koophandel op 23 oktober 2006 onder nummer 24403418. RSIN 817373445. Fiscaal nummer NL8173.73.445.B01


Adres 
Bovendijk 153
3045 PD Rotterdam

webstite www.hebi-incubator.org
mailadres info@hebi-incubator.org


Inleiding

De HEBI Foundation is opgericht om het levenswerk van Dr. O.J.S. van Hemel op professionele wijze voort te zetten en uit te breiden. In meer dan vijfentwintig jaar heeft Oscar van Hemel
de zuigelingensterfte in derde wereld landen teruggedrongen door een couveuse te ontwikkelen die uiterst geschikt en doelmatig is voor de gebieden waar nog weinig ontwikkeling is.


Doelstelling

De algemene doelstelling , conform de statuten, is het in leven houden van pasgeboren kinderen. De stichting beoordeelt aanvragen uit het doelgroepgebied voor eenvoudige, maar sterke apparatuur en geeft instructies voor de installatie van de couveuses en light-units.


Actueel beleidsplan
Uit de evaluatie van de gebruikers blijkt dat verdere ontwikkeling van de couveuse gewenst is.

Criteria voor de nieuwe couveuse zijn: gebruikersvriendelijkheid, energiegebruik en gewicht (i.v.m. transport). De foundation stelt hieraan hoge eisen.
Er is inmiddels een materiaal gevonden waarmee een nieuwe couveuse kan worden gemaakt. Daarna zal uitgebreid moeten worden getest.

Voor de ontwikkelkosten zijn extra gelden nodig en zullen wij hiervoor sponsors moeten interesseren.

Voor de jaarverslagen verwijzen wij u naar de pagina Annual Reports


Bestuur

De HEBI Foundation is een vrijwilligers organisatie waarbij de vrijwilligers geen enkele geldelijke beloning krijgen.
In de vergadering van 15 maart 2018 is besloten de samenstelling van het bestuur te wijzigen.

René Stout                 Voorzitter
Henriëtte van Wezel    Secretaris
Dick van de Wetering  Penningmeester
Chris Zweers              lid
Frans Kortekaas          lid


Raad van Commissarissen
Vincent van Hemel     lid
Roelof Pelleboer.        lid
Siep Adolfs                Voorzitter

 

 


Hebi news

More news

ANBI
Sinds 1 januari 2017 heeft de HEBI Foundation de ANBI status. Dit is van belang voor onze sponsors. Zij kunnen nu een donatie aan de HEBI Foundation aftrekken van de inkomstenbelasting.
Read more